องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัวแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2566 ]5
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัวแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2566 ]5
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2565 ]67
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 11 พ.ค. 2565 ]73
5 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน [ 26 เม.ย. 2565 ]68
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2565 ]70
7 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 28 ก.พ. 2565 ]73
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔ – บ้านหนองทุ่มยาว หมู่ที่ ๑๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๒๒-๐๕ [ 8 พ.ย. 2564 ]70
9 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน [ 3 ก.ย. 2564 ]80
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง ยกเลิก โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน [ 10 ส.ค. 2564 ]72
11 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน [ 11 พ.ค. 2564 ]69
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖ [ 18 มี.ค. 2564 ]74
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ [ 27 ม.ค. 2564 ]70
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศูนย์ป้องกันฯ [ 27 ม.ค. 2564 ]72
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโรงจอดรถ [ 27 ม.ค. 2564 ]76
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 ม.ค. 2564 ]73
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ [ 27 ม.ค. 2564 ]77
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุข [ 22 ม.ค. 2564 ]75
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็น หนังสือ ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) [ 18 ม.ค. 2564 ]79
20 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว และ ศพด.อบต.หนองบัวแก้ว ปีการศึกษา 1/๒๕๖3 [ 13 พ.ค. 2563 ]76
 
หน้า 1|2|3|4|5