องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]3
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]7
3 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]2
4 บัญชีแสดงรำยกำรค ำนวณภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภ.ด.๗ ปี ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2566 ]22
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]29
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]94
7 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบปรมาณ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]46
8 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256๖ [ 3 ก.พ. 2566 ]82
9 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]48
10 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 4 ม.ค. 2566 ]50
11 ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 19 ธ.ค. 2565 ]64
12 ประชาสัมพันธ์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 30 ก.ย. 2565 ]41
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ก.ย. 2565 ]87
14 ประชาสัมพันธ์หญิงตั้งครรภ์ [ 30 มี.ค. 2565 ]34
15 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]134
16 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.พ. 2565 ]137
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]129
18 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณะรรมจริยธรรม [ 13 ส.ค. 2564 ]105
19 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณะรรมจริยธรรม [ 13 ส.ค. 2564 ]112
20 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ [ 22 ก.ค. 2564 ]126
 
หน้า 1|2|3|4|5