องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2565 ]23
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]23
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]23
4 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 ส.ค. 2565 ]23
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 มิ.ย. 2565 ]24
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 ก.พ. 2565 ]22
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖ [ 31 ม.ค. 2565 ]27
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งแรก วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]119
9 แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒ ประจำปี 25๖๔ [ 20 พ.ค. 2564 ]109
10 แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 25๖๔ [ 17 พ.ค. 2564 ]92
11 แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 25๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]111
12 แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 25๖๔ [ 12 ก.พ. 2564 ]95
13 ขยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ส.ค. 2563 ]111
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]110
15 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 4 ธ.ค. 2562 ]109
16 รายการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ [ 27 ต.ค. 2562 ]110
17 รายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]102
18 เรียกประชุมสภาองค์การฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 ส.ค. 2562 ]110
19 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ [ 4 ส.ค. 2562 ]109
20 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๑/๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]109
 
หน้า 1|2