องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งแรก วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]76
2 แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒ ประจำปี 25๖๔ [ 20 พ.ค. 2564 ]62
3 แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 25๖๔ [ 17 พ.ค. 2564 ]60
4 แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 25๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]66
5 แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 25๖๔ [ 12 ก.พ. 2564 ]60
6 ขยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ส.ค. 2563 ]75
7 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]73
8 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 4 ธ.ค. 2562 ]79
9 รายการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ [ 27 ต.ค. 2562 ]75
10 รายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]71
11 เรียกประชุมสภาองค์การฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 ส.ค. 2562 ]77
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ [ 4 ส.ค. 2562 ]76
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๑/๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]77
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ [ 20 ก.พ. 2562 ]73
15 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ก.พ. 2562 ]78