องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ


ขยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ