องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ


แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 25๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 25๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ