องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุข [ 22 ม.ค. 2564 ]116
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง กำหนอสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงฯ [ 12 พ.ย. 2563 ]118
43 สูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งภัย บ้านหนองบัวน้อย [ 3 พ.ย. 2563 ]123
44 โครงการมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]109
45 ข่าว ผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม [ 9 ต.ค. 2563 ]122
46 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ๓ ตำบล [ 28 ก.ย. 2563 ]105
47 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน [ 16 ก.ย. 2563 ]152
48 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]134
49 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]109
50 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกรอบ อพ.สธ. [ 2 ก.ย. 2563 ]123
51 โครงการทอผ้าไหม ประจำปี ๒๕๖๓ [ 21 ส.ค. 2563 ]114
52 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย ปี ๒๕๖๓ [ 17 ส.ค. 2563 ]110
53 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 17 ส.ค. 2563 ]138
54 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2563 ]113
55 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [ 5 ส.ค. 2563 ]118
56 รับมอบนโยบาย จากท่านนายอำเภอ [ 5 ส.ค. 2563 ]121
57 ออกช่วยเหลือ ผู้พิการ /ด้อยโอกาส [ 5 ส.ค. 2563 ]117
58 ปลูกต้นไม้ในป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 ก.ค. 2563 ]109
59 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งที่ ๑ [ 15 ก.ค. 2563 ]116
60 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งที่ ๒ [ 15 ก.ค. 2563 ]122
 
|1|2หน้า 3|4|5|6