องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256๖
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ