องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]134
22 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณะรรมจริยธรรม [ 13 ส.ค. 2564 ]110
23 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณะรรมจริยธรรม [ 13 ส.ค. 2564 ]117
24 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ [ 22 ก.ค. 2564 ]131
25 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน [ 11 พ.ค. 2564 ]134
26 ลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองบัวแก้ว [ 3 พ.ค. 2564 ]127
27 ลานกีฬาเอนกประสงค์ อบต.หนองบัวแก้ว [ 3 พ.ค. 2564 ]132
28 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]124
29 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]108
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]120
31 โครงการมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 29 มี.ค. 2564 ]109
32 ขอเชิญชวนบุคลากรตอบ IIT ประจำปี ๒๕๖๔ [ 24 มี.ค. 2564 ]116
33 ขอเชิญชวนผู้รับบริการตอบ EIT ประจำปี ๒๕๖๔ [ 24 มี.ค. 2564 ]105
34 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 19 มี.ค. 2564 ]113
35 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 25๖4-2566 [ 8 มี.ค. 2564 ]109
36 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) [ 8 มี.ค. 2564 ]120
37 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ [ 5 มี.ค. 2564 ]114
38 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [ 5 มี.ค. 2564 ]104
39 รายงานผลควบคุมภายใน ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]101
40 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [ 4 มี.ค. 2564 ]101
 
|1หน้า 2|3|4|5|6