องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ