องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้างประจำปี


ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 2559

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ยื่นอแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2559 ดังนี้
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559
 ภาษีป้าย                      4 มกราคม - 31 มีนาคม 2559
 ภาษีบำรุงท้องที่          4 มกราคม - 30 เมษายน 2559

ยื่นแบบแสดงรายการ ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง
ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์/โทรสาร 043-731251

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ