องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณการรายรบั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]40
2 รายงานประมาณการรายจา่ ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]41
3 รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]38
4 รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]39
5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]38
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2563 ]38
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2563 ]36
8 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 27 เม.ย. 2563 ]37
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign