องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   นายวุฒิชัย  ยศไกร 
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
 
  (ว่าง)
 
    นักพัฒนาชุมชน
 
     
   นางสาวสุพัตรา  ชาธงชัย   
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน