วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางประยงค์ ลามะณี ถึงนานางจันทร์เพ็ญ พิมพ์ดี ) (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (จากหน้าบ้านนางแสน ปะติตัง ถึงนานายธงชัย สีดามาตย์ ) (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูห้วยลำเตา บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัวแก้ว จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นหน้าวัดท่าชุมพรผ่านหน้าบ้านนายถวิล จันทะจรถึงหน้าบ้านนายวันทา ละมุน ) (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาแต่งตัวนางงามพร้อมเครื่องแต่งกาย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างป้ายการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง